Välkommen till Region Östergötland

Aktuellt

Händer som håller i en karta över Ukraina i gult och blått

Förändrat säkerhetsläge och kriget i Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån det förändrade säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

 

Älva och troll i Östgötaskogen

Östergötland måste upplevas

Östergötland vimlar av mystiska och stämningsfulla platser. Nyfiken? Låt platsernas mystiska invånare berätta mer!

 

Samlad information om coronaviruset

Här hittar du statistik om covid-19 och vaccination, rekommendationer och länkar till information från myndigheter.

 

Nyheter

 • Pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

  Region Östergötland och Norrköpings kommun har presenterat ett förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där skoltrafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken ska ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden skapas.

  18 maj 2022


 • Region Östergötland deltar på stor konferens om e-hälsa

  Idag startar Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa för e-hälsa, och framtidens vård och omsorg. Representanter från Region Östergötland finns på plats för att föreläsa om det utvecklingsarbete som pågår inom länet, bland annat när det gäller precisionshälsa och artificiell intelligens, egenmonitorering och det digitala verktyget Områdesprofiler.

  17 maj 2022


 • Första laserbehandlingen av temporallobsepilepsi

  Landets första laserbehandling av temporallobsepilepsi har genomförts vid Universitetssjukhuset i Linköping. Sjukdomen är svårbehandlad med medicin, och jämfört med öppen kirurgi ger den nya metoden mindre risk för komplikationer. Ofta kan patienten åka hem dagen därpå.

  16 maj 2022


 • Nu öppnar museet på nytt

  I helgen, 14–15 maj, återinvigs Östergötlands museum i Linköping. Som en av museets huvudmän bidrar Region Östergötland till att finansiera den omfattande renoveringen och att bevara museets kulturella och historiska värden.

  13 maj 2022


 • Personuppgiftsincident anmäld efter fel i kallelser

  Ett fel vid utskick av kallelser från Region Östergötland till digital brevlåda har upptäckts. Felet har gjort att ett antal patienter fått information från andra patienters kallelser. Region Östergötland ser allvarligt på händelsen, som har anmälts som en personuppgiftsincident. Nu pågår felsökning och berörda patienter kontaktas.

  12 maj 2022


Region Östergötlands kalendarium

Händer som håller i en karta över Ukraina i gult och blått

Förändrat säkerhetsläge och kriget i Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån det förändrade säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

 

Älva och troll i Östgötaskogen

Östergötland måste upplevas

Östergötland vimlar av mystiska och stämningsfulla platser. Nyfiken? Låt platsernas mystiska invånare berätta mer!

 

Samlad information om coronaviruset

Här hittar du statistik om covid-19 och vaccination, rekommendationer och länkar till information från myndigheter.

 

Nyheter

 • Pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

  Region Östergötland och Norrköpings kommun har presenterat ett förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där skoltrafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken ska ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden skapas.

  18 maj 2022


 • Region Östergötland deltar på stor konferens om e-hälsa

  Idag startar Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa för e-hälsa, och framtidens vård och omsorg. Representanter från Region Östergötland finns på plats för att föreläsa om det utvecklingsarbete som pågår inom länet, bland annat när det gäller precisionshälsa och artificiell intelligens, egenmonitorering och det digitala verktyget Områdesprofiler.

  17 maj 2022


 • Första laserbehandlingen av temporallobsepilepsi

  Landets första laserbehandling av temporallobsepilepsi har genomförts vid Universitetssjukhuset i Linköping. Sjukdomen är svårbehandlad med medicin, och jämfört med öppen kirurgi ger den nya metoden mindre risk för komplikationer. Ofta kan patienten åka hem dagen därpå.

  16 maj 2022


 • Nu öppnar museet på nytt

  I helgen, 14–15 maj, återinvigs Östergötlands museum i Linköping. Som en av museets huvudmän bidrar Region Östergötland till att finansiera den omfattande renoveringen och att bevara museets kulturella och historiska värden.

  13 maj 2022


 • Personuppgiftsincident anmäld efter fel i kallelser

  Ett fel vid utskick av kallelser från Region Östergötland till digital brevlåda har upptäckts. Felet har gjort att ett antal patienter fått information från andra patienters kallelser. Region Östergötland ser allvarligt på händelsen, som har anmälts som en personuppgiftsincident. Nu pågår felsökning och berörda patienter kontaktas.

  12 maj 2022


Region Östergötlands kalendarium