Region Östergötland

Stöd inom kommersiell service

Bilden visar en man och en kvinna vid grönsaksdisken i en lanthandel

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service på landsbygden. Företag som bedriver dagligvaruhandel på landsbygden har under vissa förutsättningar möjlighet att söka stöd till sin verksamhet.

För att främja kommersiell service i gles- och landsbygder kan kommunen och företag i kommunen få stöd enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284).

Syftet med stödet är att bidra till att upprätthålla en försörjning av dagligvaror som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd enligt förordningen ska bidra till att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken.

Kommunen ska ha planerat varuförsörjningen så att behovet av stöd kan bedömas. Stöd enligt förordningen kan lämnas till kommunen som hemsändningsbidrag och till dagligvarubutiker i form av särskilt driftstöd, servicebidrag och investeringsbidrag.

De fyra stöden handläggs av Region Östergötland och beskrivs nedan.

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag kan lämnas till kommunen som bidrag till kommunens kostnader för hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till dagligvarubutiken.

Särskilt driftstöd till butiker i sårbara och utsatta lägen

Särskilt driftstöd till butiker i sårbara och utsatta lägen kan sökas av dagligvarubutiker som har ett mångsidigt utbud av varor och som är belägna mer än 10 km från annat försäljningsställe, öppna året runt och med en omsättning på högst 11 miljoner kronor. Stödets storlek beräknas utifrån en beräkningsmodell och högsta stödet är 300 000 kronor per år.

Servicebidrag

Dagligvarubutiker som är prioriterade i Regionalt serviceprogram Östergötlands län 2014-2022 kan beviljas servicebidrag. Tillämpningen av servicebidrag är restriktiv. Servicebidrag kan beviljas vid akuta situationer som sjukdom eller liknande. Syftet med stödet är att hindra eller fördröja nedläggning av butiker som är särskilt viktiga ur ett regionalt tillgänglighetsperspektiv. Servicebidrag kan lämnas med 100 000 kr i samband med ägarbyte för att täcka uppstartskostnader.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan lämnas till dagligvarubutik som är prioriterad i Regionalt serviceprogram och som har en omsättning på upp till 11.000.000 kr. Lägsta stödbelopp är 5.000 kr och maximalt stödbelopp per år är 30.000 kr.