Region Östergötland

Tidiga skeden

Region Östergötland verkar för att vara en dialog part i de tidiga skedena i kommunernas samhällsplaneringsprocesser. Tillsammans i Region Östergötlands samrådsstruktur ges möjlighet till dialog mellan Region Östergötland och länets kommuner.

Region Östergötland är i vissa frågor formell remissinstans men ser, och verkar för, de tidiga skedena i kommunernas samhällsplaneringsprocesser som det viktigaste tillfället för att komma med inspel om de regionala perspektiven. Särskilt intresse finns att i ett tidigt skede kunna medverka vid översiktsplanearbeten. Även vid arbete med nya eller reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning har Region Östergötland flera kunskapsunderlag för kommunerna att använda sig av.

I samband med uppstart av kommunens översiktsplanearbete har Region Östergötland för avsikt att bjuda in till ett första tillfälle för att i tidigt medskick uppmärksamma de regionala ställningstagandena och särskilda medskick som kan finnas. Till ett sådant tillfälle bjuder Region Östergötland med organisationens strateger, representanter verksamma inom hälso- och sjukvårdens lokalförsörjning, kollektivtrafikmyndigheten Östgötatrafiken med flera.

För mer information om Region Östergötlands tematiska ansvarsområden, och för kunskapsunderlag vid tidiga skeden, se Regionala Bostadsfrågor och Ett funktionellt Östergötland.

 

Kontakt

Bild på Linus Johnson

Linus Johnson

Regionplanerare

010-103 31 11

072-463 81 63

e-post