Region Östergötland

Regionala bostadsfrågor

Region Östergötland arbetar med bostadsfrågor ur ett regionalt perspektiv. Bostadsförsörjningsfrågorna är en viktig faktor för ett funktionellt Östergötland.

Bostadsmarknadsdjup i Östergötland 2020, är en rapport är framtagen av Juni Strategi och Analys på uppdrag av, och tillsammans med, Region Östergötland och kommunerna gemensamt. Rapporten visar bland annat hur förutsättningar för nybyggnation ser ut i länet och i kommunerna, och vilket behov av bostäder som länets kommuner har.

Rapporten finns i form av en Storymap, för att underlätta att läsning digitalt. Rapporten presenterades i oktober 2020 och seminariet går att se i efterhand via länklistan på sidan.

Tillsammans med bland annat SKR, Sveriges kommuner och regioner, har Region Östergötland deltagit i en studie om bostäder för äldre. Rapport och presentation över detta finns tillgängligt via länklistan på sidan.

Regionen Östergötland arbetar för att bidra till en kunskapsbild om hur verksamma parter i Östergötland tillsammans bygger en fungerande bostadsmarknad.

Omvärlds- och marknadsrapporter

Under 2021 genomförde Juni Strategi och Analys på uppdrag av Region Östergötland fyra seminarier om aktuella frågar kring en fungerande bostadsmarknad.

Under 2022 kommer Juni Strategi fortsätta att leverera och presentera kvartalsvisa Omvärlds- och marknadsrapporter.

Rapporterna har fokus på aktuella frågor kring en fungerande bostadsmarknad och attraktiva livsmiljöer, både utifrån ett nationellt övergripande perspektiv, såväl som vad det betyder för regionen och dess kommuner. Varje rapport har också ett specifikt tema, dessa tillkännages inför presentationstillfällena. Presentationstillfällena kommer att spelas in och tillgängliggöras i efterhand.

Rapporterna tillgängliggörs och presenteras digitalt följande datum 2022:

  • Mars, 24/3 kl 09.00-10.00
  • Juni, 16/6 kl 09.00 -10.00
  • September, 15/9 kl 09.00 -10.00
  • December, 15/12 kl 09.00 -10.00

Här kan du anmäla dig till tillfällena 
Anmälan är öppen och länken kan även vidarebefordras till fler som kan vara intresserade av att ta del av informationen.

Kontakt

Bild på Linus Johnson

Linus Johnson

Regionplanerare

010-103 31 11

072-463 81 63

e-post