Region Östergötland

Kunskapsunderlag för Regional utveckling och regional och kommunal planering

Region Östergötland arbetar kontinuerligt med att ta fram kunskapsunderlag. Här hittar du rapporter som är en del av Region Östergötlands arbete med kunskapsunderlag för regional utveckling och regional och kommunal planering.

Huvudmålgrupp är tjänstepersoner och politiker i Region Östergötland och i länets kommuner. Materialet vänder sig även till de som är intresserade av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala rumsliga planeringen och som vill delta i den kontinuerliga dialogen om densamma.

Kontakt

Bild på Linus Johnson

Linus Johnson

Regionplanerare

010-103 31 11

072-463 81 63

e-post