Region Östergötland

Storregional planering

Hjärtformig folksamling

De sju länen, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Stockholm fungerar som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder, vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för människor och företag.

Det ger underlag för ett varierat och starkt näringsliv med högt kunskapsinnehåll liksom för ett kulturliv med bredd och spets. De sju länen samarbetar därför kring storregional planering i östra Mellansverige.

Östra Mellansverige kan och bör dra nytta av Stockholms befolkningsmässiga, ekonomiska och beslutsfattande roll som motor i den framtida utvecklingen av hela östra Mellansverige. Samtidigt är regionens olikheter, såväl vad gäller boendemiljöer som näringsmässig specialisering, en viktig drivkraft för en mer sammankopplad region. Det övergripande målet för det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra Mellansverige är:

Stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS.

För att uppnå det målet är den strategiska inriktningen på den storregionala planeringen att:

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Länka samman de storregionala nodstäderna med i första hand Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser
  • Stärk ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
  • Utveckla en resurseffektiv godsförsörjning

För att konkret bidra till detta samarbetar länen i östra Mellansverige (och Gotland) i En bättre sits, en samverkan kring transportinfrastrukturplanering som understödjer den strategiska inriktningen i den storregionala planeringen. Syftet är att påverka den nationella planeringen genom en gemensam prioritering av åtgärder.

Kontakt

Bild på Anders Bäckstrand

Anders Bäckstrand

Enhetschef

010-103 68 31

e-post

Bild på Lena Lindgren

Lena Lindgren

Regionplanerare

010-103 68 87

e-post

Bild på Eleonor Mörk

Eleonor Mörk

Strateg infrastruktur

010-103 65 07

e-post

Storregional planering