Region Östergötland

Skärgårdsutveckling

Skärgårdsö i kvällsljus
Skärgården är en attraktiv del av regionen.

Skärgården är ett populärt turistmål och friluftsområde, men också en plats där människor lever, bor och verkar. Till skärgården räknas både öar och fastland där natur och kultur är präglat av havet. Målet är att skärgården ska ha en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. Skärgården en prioriterad del inom regionens arbete med landsbygdsutveckling.

Region Östergötland är aktiva i Skärgårdsrådet Östergötland och Småland som arbetar för en levande och hållbar skärgård. Skärgårdsrådet är ett forum för ömsesidig information och för samverkan mellan företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås, Region Östergötland, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län i skärgårdsfrågor.

Skärgårdsrådet samverkar kring skärgårdsfrågor och tar fram policy och strategier i viktiga utvecklingsfrågor. Rådet tar initiativ till åtgärder som ökar möjligheterna att bo och verka i skärgården och som leder till att skärgården värnas som natur- och kulturmiljö.

Region Östergötland har tillsammans med skärgårdskommunerna en skärgårdsutvecklare som arbetar med utvecklingsfrågor på plats ute i skärgårdsområdet.