Region Östergötland

Baltic Blue Growth (BBG)

En maskin som skördar musslorProjekt Baltic Blue Growth har som mål att initiera fullskalig musselodling och musselmjölsproduktion i Östersjöregionen. Syftet är att skapa arbetstillfällen och nya företag i kustlandskapet och att bidra till att minska övergödningen i Östersjön.

Blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. När de skördas efter 18-24 månader återbördas dessa näringsämnen till land, och övergödningen minskar. Musselodlingen bidrar även till att kretsloppet mellan land och hav sluts genom att musselmjölet på sikt kan vara en möjlig ersättare till importerat fiskmjöl eller sojamjöl som proteinkälla i djurfoder. 

 

Sommaren 2018 skördades de första musslorna från musselodlingen vid Inre Kärrö i Sankt Annas skärgård.

Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogram och har blivit utsett till ett flaggskepps-projekt inom det policyområde som handlar om att minska övergödningen. Projektet kommer att pågå till våren 2019 och dess totala budget är 4,6 miljoner euro, motsvarande cirka 40 miljoner kronor. Region Östergötland är projektägare och leder ett projektpartnerskap som består av 18 partners från Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland.

Projektnamn: Baltic Blue Growth (BBG)
Projektperiod: Start 160301, slut 190331
Projektet har fått stöd från Europeiska Regionala tillväxtfonden om sammanlagt 3,6 miljoner euro, motsvarande ungefär 35 miljoner kronor.