Region Östergötland

Landsbygds- och skärgårdsutveckling

Vy över skärgården
Landsbygden i Östergötland har unika resurser som är viktiga för utvecklingen och försörjningen i hela länet
.

Det handlar till exempel om att landsbygden ger livsmedel och skogsprodukter, men också om att den ger möjligheter till rekreations- och fritidsupplevelser.

Region Östergötland arbetar aktivt med att ta initiativ till och driva utvecklingsfrågor som är viktiga för landsbygden och skärgården. Målen är desamma som för det regionala utvecklingsarbetet i hela länet, men eftersom förutsättningarna i vissa fall ser annorlunda ut på landsbygden krävs ibland andra arbetssätt eller särskilda insatser. Därför har Region Östergötland, tillsammans med länets kommuner och andra aktörer, tagit fram Insatsprogram för landsbygd 2014-2020.

Syftet med Region Östergötlands arbete är att förbättra förutsättningarna för boende, arbete och företagande på landsbygden. Det kan bland annat handla om bredbandsutbyggnad och bättre kommunikationer.

Region Östergötland ger ekonomiskt stöd till projekt som rör landsbygds- och skärgårdsutveckling.