Region Östergötland

Regional cykelstrategi för Östergötland

Cykelstrategi

För att nå målet att öka andelen cykel i trafiken krävs prioritering av insatser i samhällsplaneringen, som främjar cykling. I många avseenden behövs också mer kunskap om cykling på nationell, regional och lokal nivå för att genomföra denna planering.

Det här är första gången som Region Östergötland tar fram en cykelstrategi. Cykel är ett utvecklingsområde inom regionen och successivt kommer ny kunskap utvecklas. Då det finns flera aktörer inom cykelområdet som har olika roller är det viktigt att arbeta tillsammans, med gemensamma målbilder, för att öka attraktiviteten hos cykeln som transportmedel.

Mellan den 12 december och 17 februari, 2017 pågick samrådet för Regional cykelstrategi för Östergötland. Förslaget har bearbetats utifrån synpunkter och den 29 mars antog Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Regional cykelstrategi för Östergötland.

Materialet består av fyra delar:

Kontakt

Bild på Jonas Jernberg

Jonas Jernberg

Strateg

010-103 65 08

e-post

Bild på Linus Johnson

Linus Johnson

Regionplanerare

010-103 31 11

072-463 81 63

e-post