Region Östergötland

Kvalitetsförstärkning av Östgötaleden

Östgötaleden erbjuder drygt 150 mil vandringsled i hela Östergötland. Leden bjuder på fantastiska möjligheter till varierade natur- och kulturupplevelser genom Östergötlands vackra landskap. Du kan följa leden i djupa mosskogar och bergig vildmark, genom eklandskap, över den böljande östgötaslätten, längs Vätterns kust och i vacker skärgårdsmiljö.

– Vi ser en positiv explosion av intresse nu när många väljer naturen framför annan fritidssysselsättning. Naturen fyller en viktig funktion för folkhälsan när andra fritidsintressen inte kan bli av. Intresset för vandring och naturturism kan även gynna många besöksnäringsföretag. Därför satsar vi nu stort på att stärka kvaliteten på leden, säger Eva Andersson, ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland.

Om projektet 

Under perioden december 2019 till augusti 2022 pågår projektet "Kvalitetsförstärkning av Östgötaleden" med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet består av ny skyltning och information till Östgötaleden. Insatserna genomförs i samverkan med kommuner och föreningsliv. Syftet är att förbättra Östgötaleden så den kan fortsätta utvecklas som infrastruktur för friluftsliv och som vandringsdestination.

Mål

Målet med projektet är att Östgötaleden ska upplevas som enhetligt och tydligt skyltad och att antalet platser med vägvisning samt antalet startplatser med entréskyltar ska öka. Besöksvärdet ska även utvecklas genom förstärkt informationen om natur- och kulturupplevelser utefter leden.

 

 Fakta om projektet

  • Projektägare: Region Östergötland
  • Projektnamn: Kvalitetsförstärkning av Östgötaleden
  • Projektperiod: 2019-12-17 - 2022-09-01
  • Beviljade medel: 639 935 kronor
  • Total projektbudget: 1 172 100 kronor
  • Projektledare: Anne Hederén

Kontakt

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Strateg: kultur för äldre, natur - och friluftsliv

010-103 65 11

e-post

Andra webbplatser

Med stöd från