Region Östergötland

Natur och friluftsliv

Östgötaleden
Region Östergötland har det regionala uppdraget att driva utvecklingsarbete om hur natur- och friluftsliv bidrar till en attraktiv region

Arbetet syftar till att ge förutsättningar för att tillsammans med företag, organisationer, föreningar och kommuner arbeta med natur- och friluftsliv som en del i utvecklingen av regionen.

Det handlar även om att på olika sätt medverka till att skapa attraktiva miljöer, men också om att informera om besöksvärda områden, medverka till att fler grupper kan ta del av natur- och friluftsliv som en del i arbetet med en bättre folkhälsa. 

 

Region Östergötland har samordningsuppdraget för vandringsleden Östgötaleden, som sträcker sig genom länet och är en viktig del i friluftslivets utveckling och arbetet sker i samverkan med länets kommuner och de föreningar som ansvarar för ledens skötsel.

Regionen har även det övergripande ansvaret för Östgötaledens webbplats.

Regionutvecklingsnämndens Natur och friluftsråd hanterar frågorna inom området.
I detta dokument redovisas mål och insatser för Rådets arbete >>>

 

Det finns möjlighet att söka projektbidrag för insatser inom natur- och friluftsliv.

Region Östergötland stödjer idéburna ungdomsorganisationer som har verksamhet i länet. Kriterier för ansökan om distriktsbidrag hittar du här >>>

Tillsammans med Östergötlands Idrottsförbund arbetar regionen för att vara en samlande arena för idrottsrörelserna i länet.

För att kunna bedöma projektidéer och satsningar inom området hanteras frågorna i Natur och friluftsrådet.

Region Östergötlands Natur och friluftsråd 2020:
Johan Henriksson (L)
Fredrik Topplund (KD)
vakant, natur och friluftsliv, Länsstyrelsen i Östergötland
Agneta Lindqvist, tillgänglighetsfrågor, Funktionsrätt Östergötland
Svante Malm, skötselföreningar IFK Linköping
Josefine Schön, besöksnäring Region Östergötland
Carl G Hamilton, skärgårdsfrågor, Skärgårdskommunerna
Fia Sundin, kommunala natur- och friluftsfrågor, Motala kommun
Kristin Lönnqvist, idrott och hälsa, Östergötlands idrottsförbund
Annika Larsson, folkhälsa, Region Östergötland
Ann-Charlott Feldt, kulturmiljö, Östergötlands museum