Region Östergötland

Lägesrapporter

Region Östergötland tar varje månad fram en lägesbild kring bland annat varsel och konkurser i länet.

Coronapandemin har påverkat näringslivet på många olika sätt. Region Östergötland har sedan pandemin slog till under våren 2020 fortlöpande tagit fram rapporter över hur läget ser ut i länet när det gäller exempelvis varsel och konkurser.

För att alla aktörer ska kunna agera på bästa sätt, sammanställer vi dessa rapporter till en lägesbild som uppdateras varje månad. Månadsrapporten finns under rubriken Dokument till höger på den här sidan. 

Mer statistik finns på sidan Statistik och fakta.