Region Östergötland

Omstart Östergötland

Pandemin har påverkat många branscher och föreningar i Östergötland. Den 9 november arrangerar Region Östergötland ett digitalt seminarium med fokus på hur vi startar om vårt län på bästa sätt.

Ett och ett halvt år med pandemin har påverkat Östergötland på många olika sätt.
I takt med en allt högre vaccinationstäckning ökar nu förhoppningarna om en återgång till mer normala förhållanden.

Den 9 november klockan 08.30-10.00 arrangerar Region Östergötland ett digitalt livesänt seminarium med rubriken ”Omstart Östergötland” – med fokus på hur vi startar om vårt län på bästa sätt. Under seminariet, som är öppet för alla och inte kräver någon föranmälan, kommer inbjudna deltagare och redaktionella inslag att lyfta viktiga framtidsfrågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, arbetsmarknad, kultur, idrott och föreningsliv. Även den regionala utvecklingsstrategin, RUS, kommer att belysas.

Du kommer att hitta seminariet på den här webbsidan den 9 november med start 8.30.

Program Omstart Östergötland

Inledning
Kaisa Karro, ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland

Hur kommer den regionala utvecklingsstrategin att prägla framtidsarbetet?
Richard Widén, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland

Hälso- och sjukvård
En bred framtidsdiskussion om digitalisering, innovation och framtidens hälso- och sjukvård med filmade inslag och paneldiskussion.

Medverkande:
Anna Fahlgren, verksamhetsledare East Sweden Medtech
Rolf Östlund, utvecklingsdirektör, Region Östergötland
Ida Björkman, vård- och omsorgschef, Kinda kommun

Näringsliv och arbetsmarknad
En bred framtidsdiskussion om omställning, kompetensförsörjning och framtidens arbetsplatser med filmade inslag och paneldiskussion.

Medverkande:
Eva Andersson, ordförande regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland
Malin Thunborg, chef enheten för tillväxt och enheten för kompetensförsörjning, Region Östergötland
Gunilla Byström, kreditchef och affärschef, Almi
Elin Hultman, vice vd, Skill

Kultur, idrott och friluftsliv
En bred framtidsdiskussion om omställning, återväxt och tillgänglighet i kultur-, idrotts- och friluftslivet med filmade inslag och paneldiskussion.

Medverkande:
Eva Andersson, ordförande regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland
Rikard Åslund, enhetschef för kulturenheten, Region Östergötland
Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef RF/Sisu
Anders Lorentzon, regional verksamhetsledare, Teatercentrum Östra

Avslutande reflektioner
Kaisa Karro, ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
Per-Olof Brehmer, vicerektor, Linköpings universitet
Carl Fredrik Graf, landshövding

 

Här kan du läsa mer om det omställningspaket som Region Östergötland tog fram under våren 2021: Omställningspaket 2021