Region Östergötland

Östergötland 2040 – digitalt seminarium

Den 19 mars arrangerade Region Östergötland ett digitalt seminarium om Östergötlands utveckling. Här kan du se programmet och ta del av sändningen i efterhand.

Utgångspunkten för seminariet var Utvecklingsstrategi för Östergötland, som just nu är ute på remiss.

Bland deltagarna fanns regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro och regiondirektör Krister Björkegren, landshövding Carl Fredrik Graf samt en rad företrädare för kommuner, näringsliv och Linköpings universitet. Deltog gjorde också Göran Hallin, senior rådgivare på WSP som ledde arbetet med Funktionalitetens betydelse för Östergötland (Kontigorapporten), ett viktigt underlag till utvecklingsstrategin.

Seminariet kan ses i efterhand på Youtube genom länken ovan. Sändningen kommer att textas så snart som möjligt.

Program

Inledning
Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande, Region Östergötland
Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland

Samtal om Östergötland 2040
Marie Morell, vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
Annelie Almérus, kommunstyrelsens ordförande i Motala
Carl-Fredrik Graf, landshövding
Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande, Region Östergötland

Vad är regionalt utvecklingsarbete på 20-talet?
Göran Hallin, WSP, författare av Funktionalitetens betydelse för Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland
Richard Widén, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland

Panelsamtal om utvecklingsstrategin
Eva Andersson, ordförande regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland
Julie Tran, ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Östvenska handelskammaren
Peter Värbrand, vicerektor, Linköpings universitet

Avslutning
Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande, Region Östergötland
Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland 

Har du frågor?

Om du har frågor om Utvecklingsstrategi för Östergötland, kontakta Niklas Guss. Under rubriken "Remissversion" i vänsterspalten hittar du hela remissversionen och kan även lämna synpunkter på den.