Region Östergötland

TEAM Östergötland

Barn som badar i VätternNytt projekt tar helhetsgrepp om strategisk marknadsföring och platsutveckling i Östergötland.

Region Östergötlands ambition att ta ett helhetsgrepp inom strategisk marknadsföring och platsutveckling tar nu tydligare form. Tillsammans med Tillväxtverket har ett nytt framtidsorienterat projekt startat. Målet är att på tre år utveckla, organisera och finansiera en samordnad leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande arbetet med att attrahera investeringar och platsmarknadsföring genom samhandling mellan offentliga och privata aktörer.

Det danska företaget Lalandias planerade investering i Motala har identifierats som ett lämpligt pilotfall i projektet. Arbetet har resulterat i stor upparbetad erfarenhet som regionen kan dra nytta av ur ett bredare perspektiv.

Projektet kommer att pågå under tre år och drivas av Region Östergötland tillsammans med Tillväxtverket. Samtliga kommuner, omkringliggande län och andra relevanta regionala- och nationella organisationer kommer också att involveras.

Projektet ägs av Region Östergötland. Ansvarig utförare är Joakim Ljungqvist, VD Place Promotion.

Projektet har fått namnet TEAM Östergötland givet dess fokus på Tillväxt, Etablering, Attraktion och Marknadsföring.

Projektnamn: TEAM Östergötland
Projektperiod: mars 2019- december 2021
Projektledare: Mattias Flodström, projektledare, 010-103 65 22, Mattias.Flodstrom@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Mattias Flodström

Mattias Flodström

Strateg investeringsfrämjande

010 - 103 65 22

e-post

Andra webbplatser