Region Östergötland

SE Innovation


För att Sverige ska kunna genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling krävs förändring.

Ett hållbart samhälle kräver insatser för integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet. För att möta dessa utmaningar behövs Sveriges fulla engagemang och innovationskraft. Regeringen satsar därför totalt 150 miljoner 2018 - 2020 och har även lanserat en strategi för sociala företag.

Projektet SE Innovation pågår under 2019 - 2020 och målet är att öka förståelsen för och stärka det regionala stödet till sociala företag och samhällsentreprenörskap. Projektet är en del av den nationella satsningen som görs av regeringen och nationell samordnare för satsningen är Tillväxtverket.

Syftet med projektet är att:

  1. sprida kunskap om och i stödsystemet implementera metoder för utveckling av socialt företagande, socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Det innebär att på strukturell nivå utveckla stödsystemet East Sweden Business Region (ESBR). Det innebär även att stödja utvecklingen av nya affärsmodeller bland annat kopplat till ökad sysselsättning.

  2. bidra till utvecklingen av affärsmodeller genom stöd till tillsammansföretaget Social Economic Trade (SET) samt genom prövandet av modellen för generationsövertagande. Båda är strukturella satsningar som bidrar till att minska glappet mellan utbud och efterfrågan på kompetens samt tar tillvara mänskliga resurser.

  3. belysa möjligheter som upphandling, ideella offentliga partnerskap och reserverade kontrakt kan ha för sakområdets utveckling. Det vidare arbetet inom Överenskommelsen med idéburen sektor kommer - när det berör innovation, upphandling, IOP och reserverade kontrakt - att inkluderas i detta projekt.

Klicka på bilden för att se inbjudan och komma till anmälan!

 

Projektnamn: SE Innovation (Stärkt stöd till socialt entreprenörskap)
Projektperiod: 2019 - 2020
Projektledare: Margareta Wandel och Cecilia Hunnershage Sandgren

Kontakt

Bild på Margareta Wandel

Margareta Wandel

Strateg social ekonomi

010-103 65 31

e-post

Bild på Cecilia Hunnershage-Sandgren

Cecilia Hunnershage-Sandgren

Strateg näringslivsutveckling

010-103 65 24

e-post