Region Östergötland

Sociala kriterier i offentliga upphandlingar

Utgångspunkten i all upphandling är att alla anbudsgivare ska ha lika villkor och förutsättningar att lämna anbud. Därför är det viktigt att upphandlingen sker med likabehandling, ickediskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

En upphandlande myndighet kan ta social hänsyn genom att ställa särskilda kontraktsvillkor, forma en teknisk specifikation eller skapa ett tilldelningskriterium. Utgångspunkten för att ta social hänsyn i upphandlingen är att hitta ett mer effektivt sätt att spendera offentliga medel för att öka resultaten och effekterna av insatserna till förmån för sociala och hållbara mervärden.

Offentlig upphandling spelar en mycket viktig roll inom Europa 2020-strategin för att uppfylla målen om smart, hållbar tillväxt för alla, samtidigt som offentliga medel används effektivt. Europaparlamentet och Rådet har därför beslutat att modernisera och reformera tidigare gällande direktiv för att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar samt att underlätta för offentliga verksamheter att använda offentlig upphandling för att uppfylla samhällsnyttiga mål. I detta uppdaterade direktiv ses en tydlig skillnad gällande den tydliga inriktningen på att ta social hänsyn vid offentliga upphandlingar.

Kontakt

Bild på Margareta Wandel

Margareta Wandel

Strateg social ekonomi

010-103 65 31

e-post