Region Östergötland

Rapporter och projekt sociala företag

I Östergötland behövs kreativa åtgärder för att möta framtida kompetensbehov, minska utanförskap och skapa fler jobb. En sådan åtgärd är satsningar på arbetsintegrerande sociala företag.

I Östergötland har en kunskap om arbetsintegrerande sociala företag upparbetats under en lång tid. Inom ramen för Regionförbundet Östsam genomfördes flera kartläggningar. Regionförbundet var även engagerat i nationellt utvecklingsarbete och i ett transnationellt projekt.

Projektet Östgötamodellen – för start, stimulans och tillväxt av sociala företag medfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och tog fram förslag på stödjande aktiviteter till både kommuner, sociala företag, och människor som vill starta företag tillsammans. Fyra rapporter sammanställdes. Om sociala företag, om social franchising, om stödstrukturer och om finansiering. Det finns även en kartläggning om var människor får sin huvudsakliga försörjning.

En kommun som var aktiv i arbetet var Motala. Det finns en rapport som visar kommunen vill arbeta med social ekonomi som aktiv part i sitt utvecklingsarbete.

Inom Interreg IVC projektet MESSE (Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises) har internationellt utbyte mellan nio erhållits. På internetportalen www.messe-net.eu finns generell information kring socialt företagande i deltagande länder. Sociala företag kan hitta internationella samverkanspartners och flera goda exempel presenteras på ett konkret sätt. Ett utbildnings- och informationsmaterial gällande mentorskap har tagits fram. De är bearbetat till svenska och för att passa svenska förhållanden.