Region Östergötland Tre män arbetar i skogen

Social ekonomi

Den sociala ekonomins aktörer är viktiga parter i arbetet med att utveckla länets resurser på ett hållbart och inkluderande sätt. Arbetsintegrerande sociala företag är en viktig del av ett innovativt näringsliv som tar ansvar för att utveckla människan och bidrar till att på sikt öka arbetskraftsutbudet i regionen.

Den sociala ekonomin omfattar verksamhet som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft, där individens möjligheter står i centrum. Exempel på verksamheter i den sociala ekonomin är studieförbund, kyrka, idrottsrörelse samt olika sociala företag.

Region Östergötland deltar i den regionala intresseorganisationen Se upp! som verkar som en samlande part för länets regionala aktörer inom social ekonomi och idéburen sektor. Region Östergötland arbetar för att underlätta socialt företagande som bygger på demokratiska värderingar och där vinsten används för att anställa fler. I projektet Östgötamodellen har Region Östergötland tagit fram förslag på en rad olika sätt att koppla ihop kommunala behov och resurser med den sociala ekonomins verksamheter. Region Östergötland har som utgångspunkt att alla ska inkluderas i arbetsmarknaden och ges möjlighet att arbeta 100% av sin egen förmåga.

Offentlig verksamhet kan stödja socialt företagande som medel för att nå samhällsmål, utan att styra eller skapa obalans på marknaden. Köp av sådana tjänster kan ske genom:

  • Direktupphandling
  • Lagen om offentlig upphandling med sociala hänsyn
  • Reserverade kontrakt
  • Olika former av ideella och offentliga partnerskap (IOP)

Region Östergötland arbetar med social ekonomi genom:

  • Det internationella nätverket REVES, där Region Östergötland har ett politiskt styrelseuppdrag
  • Se Upp, där Region Östergötland finns representerat
  • Lokalt och nationellt nätverk för arbetsintegrerande Sociala Företag
  • Nationellt nätverk för civilsamhället
  • Aktiva i CSR ( Corporate Social Responsibility ) nätverket East Sweden

Kontakt

Bild på Margareta Wandel

Margareta Wandel

Strateg social ekonomi

010-103 65 31

e-post