Region Östergötland

Avancerade material

Abstrakt mönster

Omställningen till ett hållbart samhälle kräver nya, hållbara material. Inom området Avancerade material har Östergötland en rad företag med unik materialteknik och forskningen vid Linköpings universitet är inom vissa områden världsledande.

I Östergötland finns mycket hög kompetens och resurser när det gäller att ta fram nya material, använda avancerade material och ta fram nya tillverkningsmetoder av existerande material. Det handlar exempelvis om organiska tryckta solceller, möbler och väggar i kartong, batterier av trä och lätta flygplansdelar som minskar bränsleförbrukningen.

Forskningen inom området är stark med världsledande forskargrupper och en av Sveriges största forskningssatsningar med inriktning på återvunna material leds av Linköpings universitet.

Innovative Materials Arena i Linköping (IMA)

I Linköping byggs landets största kluster för företag som arbetar med innovativa material. Innovative Materials Arena, IMA, är en satsning som Region Östergötland och Sankt Kors Fastigheter står bakom. Genom att samla spjutspetskompetensen på en plats skapas samverkan som leder till lösningar av några av samhällets största utmaningar. IMA är ett nätverk för företag och aktörer i styrkeområdet, en fysisk mötesplats samt ett digitalt delningsnätverk, inte bara i regionen utan i hela Östra Mellansverige.

Printed Electronics Arena i Norrköping (PEA)

Därutöver finns PEA, Printed Electronics Arena, ett innovationskluster och en fysisk test- och demonstrationsanläggning för tryckt och organisk elektronik i Norrköping som för resultat från forskningen och industrin närmare. Styrkeområdet koordineras av Sankt Kors Fastigheter.

Kontakt processledare

Pia Lindström, Sankt Kors
Head of Innovative Materials Arena (IMA)
Telefon: 0725- 74 00 33
E-post: pia.lindstrom@sanktkors.se 

Kontakt

Bild på Mattias Flodström

Mattias Flodström

Strateg investeringsfrämjande

010 - 103 65 22

e-post