Region Östergötland

Smart specialisering

Bilden visar händer som håller i dokument på ett skrivbord

Tillsammans ska vi i Östergötland uppnå en hållbar och balanserad tillväxt. Region Östergötland har tagit fram en strategi för smart specialisering, där fem styrkeområden lyfts fram för att stimulera konkurrenskraften och öka tillväxten.

Östergötland har arbetat fram en smart specialiseringsstrategi där fem styrkeområden är definierade. Dessa är Uppkopplade produkter och system, Effektiv logistik, Visualisering och simulering, Miljönytta som affär och Avancerade material. Inom dessa områden har Östergötland framgångsrik forskning och framstående företag, vilket ger oss en ledande position både nationellt och internationellt. Våra styrkeområden är kompetensområden som kan skapa extraordinära förutsättningar för tillväxt både inom respektive styrkeområde och genom korsbefruktning med regionens starka branscher och företag.

Östergötlands fem styrkeområden är:

Visualisering och simulering
Östergötland har en unik bredd av systemintegrerade företag, spetsföretag inom applikationsutveckling och forskning i världsklass. Exempel på visualisering och simulering är lösningar för att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media och spel. Innovationsinitiativet Visual Sweden är noden för styrkeområdet. Styrkeområdet koordineras av Norrköpings Science Park.
Visualisering och simulering >>>
 
Miljönytta som affär
Företagen i Östergötland har tillsammans med Linköpings Universitet och offentliga aktörer varit framgångsrika när det gäller att omsätta modeller som cirkulär ekonomi till hållbara lösningar. Några exempel på miljönytta som affär är biobaserad cirkulär ekonomi och avfalls- och energilösningar. En plattform för kompetensområdet är Cleantech Östergötland , ett kluster för aktörer som medverkar till att lösa samhällets miljöutmaningar i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen.
Miljönytta som affär >>>
 
Smarta, säkra, uppkopplade produkter och system
Detta styrkeområde består av en blandning av världsledande systemintegrerade företag, forskning i världsklass och en dynamisk bas av mindre företag. Exempel på tillämpningar inom detta område är: säker internet, Internet of Things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer och tryckt elektronik. Linköping Science Park är regional koordinator för styrkeområdet "Secure IoT" det vill säga Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system.
Smarta, säkra, uppkopplade produkter och system >>>
 
Effektiv logistik
Östergötlands geografiska läge hör till de absolut bästa i landet. Förutom utmärkta geografiska förutsättningar och god infrastruktur finns den "akademiska motorn" med stark forskning och utbildning på olika nivåer. Dessutom är regionen under stark utveckling, inte minst pådrivet av den planerade Ostlänken. Det finns en betydande innovationspotential kopplad till området. Dels i form av nya lösningar för den växande logistiksektorn, dels i form av förbättrad logistik för organisationer med stora varuflöden. Styrkeområdet har fått medel från strukturfonden för att utveckla ett regionalt logistikkluster i Norrköping. Norrköpings kommun är regional koordinator för styrkeområdet.
Effektiv logistik >>>
 
Avancerade material
Regionen har mycket hög kompetens och stora resurser när det gäller att ta fram material med högt förädlingsvärde. Exempel på områden är ytbeläggningar för metaller och plaster, nanostrukturerade material som grafen och bio-kompatibla material.
Innovative Materials Arena (IMA) är en innovationsmiljö som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. Styrkeområdet koordineras av Sankt Kors Fastighets AB.
Avancerade material >>>

Kontakt

Bild på Carina Malmgren

Carina Malmgren

Strateg, innovation och näringsliv

010-103 65 37

072 - 5297446

e-post