Region Östergötland

Smart specialisering

Bilden visar händer som håller i dokument på ett skrivbord

Smart specialisering är en strategisk satsning för att lyfta fram och prioritera starka områden i en region för att stärka konkurrenskraften. Genom smart specialisering arbetar Region Östergötland för att gynna tillväxt, innovation och forskning inom fem utpekade styrkeområden.

Region Östergötland har en tydlig strategi för smart specialisering utifrån de fem definierade styrkeområdena. Inom dessa områden har Östergötland framgångsrik forskning och framstående företag, vilket ger oss en ledande position både nationellt och internationellt. Våra styrkeområden är kompetensområden som kan skapa extraordinära förutsättningar för tillväxt både inom respektive styrkeområde och genom korsbefruktning med regionens starka branscher och företag. Varje styrkeområde har en färdplan som slår fast insatser för att utveckla styrkeområdet.

Region Östergötland ingår också i ett samarbete i Östra Mellansverige, där fem regioner samverkar för smart och hållbar innovation och tillväxt. Genom smart specialisering kraftsamlar vi tillsammans inom strategiskt utvalda områden.

Östergötlands fem styrkeområden är:

Avancerade material
I Östergötland finns mycket hög kompetens och resurser när det gäller att ta fram nya material, använda avancerade material och ta fram nya tillverkningsmetoder av existerande material. Innovative Materials Arena (IMA) är en innovationsmiljö som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. Styrkeområdet koordineras av Sankt Kors Fastighets AB.
Läs mer om avancerade material >>
 
Effektiv logistik
Östergötland har ett av Sveriges bästa geografiska lägen, en stark infrastruktur och här planeras också en av de största infrastruktursatsningarna i modern tid, Ostlänken. Östergötland har dessutom stark forskning och framstående företag inom logistikområdet. För att öka konkurrenskraften inom området och skapa en plats för samverkan och utveckling, finns Östergötlands logistikkluster, Logistikia. Styrkeområdet koordineras av Norrköpings Science Park.
Läs mer om Effektiv logistik >>
 
Miljönytta som affär
Östergötland ligger i framkant när det gäller cirkulär ekonomi, miljöteknik och resurseffektiva lösningar som avfallshantering och biogas. I Östergötland har företagen, tillsammans med universitet och offentliga aktörer, lyckats skapa hållbara lösningar med stor affärsnytta. Näringslivet, den offentliga sektorn och akademin samlas i nätverket Cleantech Östergötland för att tillsammans lösa samhällets miljöutmaningar. Styrkeområdet koordineras också av Cleantech Östergötland.
Läs mer om Miljönytta som affär >>
 
Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system 
Internet of Things, sensorer och AI. Det är några exempel på områden där forskare och företag i Östergötland har en hög kompetens. Inom AI finns det världsledande forskning på Linköpings universitet och en regional AI-nod. Inom IoT finns plattformen IoT World. Koordinator för styrkeområdet är Linköping Science Park.
Läs mer om Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system >>
 
Visualisering, simulering och bildanalys
Visualisering, simulering och bildanalys handlar om att utveckla lösningar för att åskådliggöra komplexa data. Östergötland har en lång historia av framstående forskning inom området och har i dag en världsledande kompetens. Visual Sweden, med basen i Östergötland och Linköpings universitet som värd, är noden inom styrkeområdet, som koordineras av Norrköping Science Park. 
Läs mer om Visualisering, simulering och bildanalys >>

Kontakt

Bild på Niklas Tideklev

Niklas Tideklev

Strateg innovation och näringsliv

0736-87 92 59

e-post