Region Östergötland

Mikrobidrag - investeringar i små företag

Bilden visar pengar

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service även på landsbygden. Därför arbetar Region Östergötland med mikrobidrag särskilt riktat mot nya och små företag på landsbygden.

Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling. Bidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden eller i orter med färre än 7000 invånare. Företagen ska ha en tydlig ägarvilja och drivkraft att utveckla sina företag.

Inriktning 2022

Med anledning av den pågående pandemin kommer besöksnäringen i Östergötland att utgöra en särskilt prioriterad bransch under 2022. Med undantag för företag verksamma inom besöksnäring kan företag, som har mottagit mikrobidrag under 2021, inte ansöka om mikrobidrag under 2022.

Villkor för mikrobidrag

Företag har möjlighet att få mikrobidrag för högst 50 procent av investeringskostnaderna och maximalt bidragsbelopp är 30 000 kronor. Stödet kan sökas när företaget ska göra en investering i verksamheten.

Exempel på godkända investeringar:

 • Maskiner
 • Marknads- och produktutveckling samt marknadsföring
 • Kompetensutveckling

Observera att mikrobidrag ej kan användas till driftskostnader, ersättningsinvesteringar och fasta ombyggnationer och renoveringar som rör exempelvis väggar, golv, el, rörledningar med mera. Mikrobidrag lämnas inte heller till företag som bedriver transport-, entreprenad- eller jordbruksverksamhet.

Läs mer: Allmänna villkor och bestämmelser för mikrobidrag(SFS 2015:210)

Så ansöker du om mikrobidrag

Region Östergötland har en begränsad ansökningsperiod för mikrobidrag från 1 januari fram till 28 februari 2022.  Ansökan om mikrobidrag sker digitalt på Tillväxtverkets webbplats www.minansokan.se  Ansökningsinstruktioner finns längst ned på sidan.

Observera att i ansökan om mikrobidrag finns ett flertal frågor om hållbarhet m.m. För att underlätta handläggningen och ej riskera onödiga kompletteringar är det betydelsefullt att besvara samtliga ansökningsfrågor så gott det går. Alla inkomna ansökningar kommer att bedömas i en gemensam bedömningspanel efter ansökningsperiodens utgång. Region Östergötland återkopplar med beslut under mars 2022.

Tänk på att mikrobidrag ej lämnas till investeringar som har gjorts innan ett beslut på mikrobidrag och att företag kan söka max ett mikrobidrag per år. Mikrobidraget är ett behovsprövat stöd där ansökan bedöms utifrån olika perspektiv där även lokal konkurrens beaktas.

De företag som har fått ett beviljat beslut på mikrobidrag ska senast 31 oktober 2022 ha kommit in med en verifikationsredovisning över gjorda investeringar på minansokan.se.

Vid tekniska problem kring ansökan, vänligen klicka på ”Teknisk support” längst ner på huvudsidan för www.minansokan.se där du gör en felanmälan genom att fylla i ett kontaktformulär.

Instruktion för ansökan på minansokan.se

Instruktion för ansökan på minansokan.se

 1. Gå till www.minansokan.se
 2. Klicka på "Företag – mina sidor".
 3. Under rubriken "Välkommen" klicka på "Logga in".
 4. Välj Bankid eller användarnamn.
 5. Välj metod för inloggning: (Bankid, Mobilt bankid, Telia e-legitimation och Foreign eID).
 6. Under rubriken "Se andra företagsstöd" skriv in aktuell kommun i fritextrutan och klicka sen på "Se erbjudande och ansök".
 7. Klicka på "Stöd till nya och mindre företag" (dvs. mikrobidrag).
 8. Fyll sedan i ansökan för mikrobidrag enligt de instruktioner som står i ansökningsformuläret.
 9. Observera att verifikationsredovisning över gjorda investeringar också görs digitalt via ditt konto på minansokan.se

Kontakt

Bild på Henrik Edelberg

Henrik Edelberg

Strateg Regional utveckling – företagsstöd

010-103 65 03

e-post