Region Östergötland

Mikrobidrag - investeringar i små företag

Bilden visar pengar

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service även på landsbygden. Därför arbetar Region Östergötland med mikrobidrag särskilt riktat mot nya och små företag på landsbygden.

Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling. Bidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden eller i orter med färre än 10 000 invånare.

Inriktning 2021

Med anledning av den pågående pandemin förtydligas inriktningen för 2021. Företagen ska ha en tydlig ägarvilja och drivkraft att utveckla sina företag. Skärgården är ett särskilt prioriterat geografiskt område och besöksnäringen utgör en särskild prioriterad bransch detta år.

Villkor för mikrobidrag

Företag har möjlighet att få mikrobidrag för högst 50 procent av investeringskostnaderna och maximalt bidragsbelopp är 30 000 kronor. Stödet kan sökas när företaget ska göra en investering i verksamheten.

Exempel på godkända investeringar:

 • Maskiner
 • Marknads- och produktutveckling samt marknadsföring
 • Kompetensutveckling

Observera att mikrobidrag ej kan användas till driftskostnader, ersättningsinvesteringar och fasta ombyggnationer och renoveringar som rör exempelvis väggar, golv, el, rörledningar med mera. Mikrobidrag lämnas inte heller till företag som bedriver transport-, entreprenad- eller jordbruksverksamhet.

Läs mer: Allmänna villkor och bestämmelser för mikrobidrag(SFS 2015:210)

Så ansöker du om mikrobidrag

Region Östergötland har en begränsad ansökningsperiod för mikrobidrag från 1 februari fram till 30 april. Nytt för i år är att ansökan om mikrobidrag sker digitalt på Tillväxtverkets webbplats minansokan.se. Se ansökningsinstruktioner längst ned på sidan.

De företag som har fått ett beviljat beslut på mikrobidrag ska senast 31 oktober ha kommit in med en verifikationsredovisning över gjorda investeringar på minansokan.se.

Tänk på att mikrobidrag ej lämnas till investeringar som har gjorts innan ett beslut på mikrobidrag och att företag kan söka max ett mikrobidrag per år. Mikrobidraget är ett behovsprövat stöd där ansökan bedöms utifrån olika perspektiv där även lokal konkurrens beaktas.

Instruktion för ansökan på minansokan.se

 1. Gå till www.minansokan.se
 2. Klicka på "Företag – mina sidor".
 3. Under rubriken "Välkommen" klicka på "Logga in".
 4. Välj Bankid eller användarnamn.
 5. Välj metod för inloggning: (Bankid, Mobilt bankid, Telia e-legitimation och Foreign eID).
 6. Under rubriken "Se andra företagsstöd" skriv in aktuell kommun i fritextrutan och klicka sen på "Se erbjudande och ansök".
 7. Klicka på "Stöd till nya och mindre företag" (dvs. mikrobidrag).
 8. Fyll sedan i ansökan för mikrobidrag enligt de instruktioner som står i ansökningsformuläret.
 9. Observera att verifikationsredovisning över gjorda investeringar också görs digitalt via ditt konto på minansokan.se

Kontakt

Bild på Henrik Edelberg

Henrik Edelberg

Utredare samhällsbyggnad

010-103 65 03

e-post