Region Östergötland

Mikrobidrag - investeringar i små företag

Bilden visar pengar

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service även på landsbygden. Därför arbetar Region Östergötland med mikrobidrag särskilt riktat mot nya och små företag på landsbygden.

Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling och är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden eller i orter med färre än 3000 invånare. Företag har möjlighet att få mikrobidrag för högst 50 procent av investeringskostnaderna och maximalt bidragsbelopp är 30 000 kronor. Stödet kan sökas när företaget ska göra en investering i verksamheten.
Exempel på godkända investeringar:

  • Maskiner och inventarier
  • Marknads- och produktutveckling samt marknadsföring
  • Kompetensutveckling 

Observera att mikrobidrag ej kan användas till driftskostnader, ersättningsinvesteringar och fasta ombyggnationer och renoveringar som rör exempelvis väggar, golv, el, rörledningar m.m. Mikrobidrag lämnas inte heller till företag som bedriver transport-, entreprenad- eller jordbruksverksamhet.
Region Östergötland har en begränsad ansökningsperiod för mikrobidrag från 1 januari fram till 30 april. Företag som har fått ett preliminärt beviljat beslut på mikrobidrag ska senast 31 oktober ha kommit in med en verifikationsredovisning över gjorda investeringar. Tänk på att mikrobidrag ej lämnas till investeringar som har gjorts innan ett preliminärt beslut på mikrobidrag och att företag kan söka max ett mikrobidrag per år.
Mikrobidraget är ett behovsprövat stöd där ansökan bedöms utifrån olika perspektiv där även lokal konkurrens beaktas.

Här hittar du information och blanketter:

För att fylla i blanketterna digitalt måste du ladda ned dem till det dator, välj "spara som" och fyll sedan i dina uppgifter.

Kontakt

Bild på Mattias Flodström

Mattias Flodström

Strateg investeringsfrämjande

010 - 103 65 22

e-post

Bild på Henrik Edelberg

Henrik Edelberg

Utredare samhällsbyggnad

010-103 65 03

e-post