Region Östergötland

Innovationsupphandling

Genom innovationsupphandling ska Region Östergötland samverka med näringslivet för att hitta lösningar på befintliga och framtida utmaningar som effektiviserar och minskar kostnader i vården samt stärker regionens näringsliv och gynnar Östergötlands invånare.

Utgångspunkten vid innovationsupphandling är att möta verksamhetens behov och utmaningar då befintliga lösningar inte finns på marknaden eller då befintliga lösningar är otillräckliga. Innovationsupphandling innebär ett större och bredare perspektiv på hur behov kan tillgodoses jämfört med traditionell upphandling. Innovationsupphandling främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar.


Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp och kan delas in i:

  • anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster
  • upphandling av nya lösningar
  • utvecklingsfrämjande upphandling

Innovation kan avse varor, tjänster eller nya arbetsprocesser och sätt att organisera sig på och handlar om nya lösningar eller förbättrade lösningar som genererar nytta.

Möjligheten för myndigheter att upphandla innovationer ökade 2017 genom lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). En nyhet är bland annat upphandlingsförfarandet ”innovationspartnerskap” som kan användas när upphandlande myndighet har ett behov som det inte finns någon befintlig lösning för på marknaden.

Region Östergötland ska använda innovationsupphandling som ett verktyg för att upphandla i förväg okända/obeprövade lösningar för att möta befintliga och framtida utmaningar. På uppdrag av den politiska ledningen startade arbetet att stärka användningen av innovationsupphandling som verktyg.

Under 2018 kommer representanter från olika delar av organisationen att delta i anpassningen av verktyget innovationsupphandling till Region Östergötlands organisation.

Kontaktuppgifter:
Upphandling, Service och Logistik
upphandling@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Kjell Sullivan

Kjell Sullivan

Verksamhetsutvecklare, innovationsupphandling

010-103 13 12

e-post