Region Östergötland

Företagsjouren

Kvinna sitter vid skrivbord och pratar med två personer.

Om ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen för att få företaget att leva vidare och utvecklas.

Företagsjouren, som ägs av Region Östergötland, är en neutral samtalspartner bemannad av rådgivare och experter inom en rad områden med många års erfarenhet av företagande. Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora företag med att lösa akuta problem.

Några exempel på ärendetyper där Företagsjouren kan hjälpa:

 • Ekonomiska problem
 • Nedläggningar, konkurser och rekonstruktioner
 • Avtalsproblem och tvister
 • Personalfrågor och administration
 • Bolagsförsäljningar
 • Generationsväxlingar

Företagsjouren börjar med att försöka undanröja det akuta problem som företaget står inför. Efter den akuta fasen görs en handlingsplan med syfte att få företaget att leva vidare och ha en positiv utveckling.

Företagsjouren är verksam i hela Östergötland. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

Kontaktperson:
Ingela Gullstrand, företagsrådgivare och operativt ansvarig

Övriga rådgivare samt ett stort upphandlat nätverk inom:

 • Ekonomi
 • Juridik
 • Medicin
 • Psykologi
 • HR
 • Gröna näringar
 • Byggbranschen
 • Finansiering
 • Värdering
 • Företagsförsäljning
 • Generationsskiften

Kontakt

Bild på Ingela Gullstrand

Ingela Gullstrand

Företagsjouren

010-103 71 36

0730-68 28 02

e-post

Andra webbplatser