Region Östergötland

East Sweden Business Region


Region Östergötland arbetar tillsammans med kommuner och rådgivningsaktörer på lokal och regional nivå för att vidareutveckla miljöer som underlättar spontana möten och idéutbyten företag emellan samt mellan företag och idébärare.

I Östergötland samarbetar de offentliga aktörer som arbetar med tillväxt i en gemensam regional plattform, East Sweden Business Region (ESBR). I plattformen, som koordineras av Region Östergötland, ingår ett 45-tal företagsfrämjande organisationer däribland länets 13 kommuner, Linköpings universitet, science parks och kluster, företagsinkubatorn LEAD, Nyföretagarcentrum och Almi Företagspartner.
Näringslivet representeras genom Östsvenska handelskammaren, Företagarna och Skill.

Det övergripande syftet för samarbetet är att underlätta vardagen för regionens företagare och främja innovation och idéutveckling.

Vi känner varandra väl i ESBR. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta vem som helst av oss, vi lotsar dig vidare till rätt stöd beroende på hur ditt behov ser ut.
Läs mer om ESBR i länken till höger.

Kontakt

Bild på Cecilia Hunnershage-Sandgren

Cecilia Hunnershage-Sandgren

Strateg näringslivsutveckling

010-103 65 24

e-post

Andra webbplatser