Region Östergötland

Företagsstöd

Uvmarö hamn

Bild ifrån Uvmarö hamn i St Anna skärgård. På bilden ses gästhamnen och restaurangen i Magasinet.

Hållbar Omställning Produktutveckling är ett projekt som pågår 2021 till 2023 med målet att stötta en hållbar besöksnäring efter pandemin och en föränderlig turism. Projektets ena del handlar om stöd till företag för bättre hållbarhet, produktutveckling (innovation) och digitalisering.

Detta sker på många olika sätt och på många olika områden. I möjligaste mån ska insatserna vara långsiktiga, och vara baserade på befintliga stödsystem. Ett exempel på det var de utlysningar av Mikrobidrag under 2021 och 2022 som ledde till att drygt 30 besöksnäringsföretag fick upp till 30 000 kr i stöd från regionen. 

Ett annat exempel är de Affärsutvecklingscheckar för Besöksnäringen som erbjöds under 2022 och 2023. Dessa sökes på likande sätt som ”vanliga” affärsutvecklingscheckar via ALMI och Tillväxtverket, men kunde inom projektet finansieras för att kunna rikta sig till besöksnäringsföretagare för insatser inom grön omställning, digitalisering och internationalisering

ALMI är med i projektet, och finns med på olika insatser för att fånga upp företagens behov av stöd som ALMI kan erbjuda.

Andra insatser är mer av tester, där det vid lyckat resultat i god tid innan projektslut ska ges förslag på långsiktighet. Exempel på detta är

• Det hölls en digital mässa där alla ledande onlinebokningssystem hade bjudits in, och där sen deltagande besöksnäringsföretag fick chansen att direkt i digitala mötet prata med representanter på plats.

• Hållbarhetsworkshopar för företag i västra länsdelen, med 6 olika teman: Mat och servering, Fastighetsskötsel och lokalvård, Marken vi brukar, Involverandet av lokalbefolkningen, Storytelling och till sist Marknadsföring.

• Det finns en hel del statistik om gästnätter och annat på Tillväxtverkets statistikportal.

Mer insatser planeras och information kommer fortlöpande komma upp på denna sida.