Region Östergötland

Hållbar omställning besöksnäring

Region Östergötland har fått medel från Tillväxtverket i en stor branschsatsning för besöksnäringen, där vi ska hjälpa besöksnäring och besöksnäringsaktörer i en lyckosam omställning efter Corona. Projektet finansieras av Region Östergötland och Tillväxtverket i lika delar och kommer både vara riktat mot privat och offentliga aktörer.

Hållbar Omställning Produktutveckling är ett projekt som pågår 2021 till 2023, med målet att stötta en hållbar besöksnäring efter pandemin och en föränderlig turism.

Projektet består av två huvuddelar. Dels en samrådsprocess runt destinationsorganisering i två utvalda pilotområden och dels direkta stöd till företag för bättre hållbarhet, produktutveckling och digitalisering.

Projektnamn: Hållbar omställning besöksnäring
Projektperiod: 1 januari 2021 - 31 oktober 2023
Projektledare: Emil Selse
Telefon: 010-103 64 47,
e-post: emil.selse@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Emil Selse

Emil Selse

Projektledare

010-103 64 47

e-post

Andra webbplatser

EU-logga

Tillväxtverket