Region Östergötland

Senaste nytt i projektet

Här hittar du senaste nytt från projektet ”Östgötaleden som hållbar vandringsdestination”. Projektet pågår mellan den 1 februari 2020 till 31 mars 2021.

För att en hållbar vandringsled ska vara intressant och klassas som en reseanledning, krävs i grunden en långsiktighet, tydliga roller och ansvar, tydliga mål samt en gemensam handlingsplan. Vandrare på leden kräver tydlig markering i ett attraktivt landskap och gärna med viss service längs leden. Viktigt är även korrekt och intressant information.

Att vara en hållbar vandringsdestination kräver i princip samma saker. Långsiktighet, tydliga mål, tydligare roller och ansvar samt en gemensam handlingsplan. Det offentliga står för vissa saker och näringslivet för vissa. Tillsammans skapas en hållbar vandringsdestination med en hållbar vandringsled som bas, som bidrar till landsbygdsutveckling, bättre folkhälsa och ökad attraktivitet.

Under hösten 2020 pågår ett fördjupat arbete med att analysera Kolmården (Norrköpings kommun) samt Åtvidaberg som hållbara vandringsdestinationer med etapper av Östgötaleden som reseanledning. Hur ser nuläget ut och hur skulle ett strukturerat och hållbart arbete se ut de kommande åren för att vara en hållbar vandringsdestination? Arbete pågår genom dialog med kommunernas organisationer. Resultatet av arbetet i de två kommunerna ska sedan kunna användas vid utveckling av vandringsdestinationer i Östergötlands övriga kommuner.

 

Under rubriken Andra webbplatser hittar du mer information kring Östgötaledens utveckling, vandringsturism och vandringsledsutveckling på nationell nivå. 

Vid frågor går det bra att kontakta projektledare josefine.schon@regionostergotland.se