Region Östergötland

Lakesperience

EU-projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic Lake Trails pågår 2018 till 2020 och syftar till att utveckla ledturismen i fyra länder runt Östersjön.

De områden som valts ut är sjöarna vid Tammerfors (Finland), Tartu (Estland), Burtnieki (Lettland) samt sjösystemet söder om Linköping (i huvudsak området mellan Sturefors, Rimforsa och Björkfors). Tanken är att det ska leda till fler produkter och tjänster riktade direkt till en utländsk marknad (främst Tyskland). Cykel och cykelleder är en viktig del här, men även produkter och tjänster inom vandring, kajak, fiske och vinterturism blir aktuella.

Förutom produkter och tjänster kommer alla områden jobba för en gemensam internationell marknadsföring med bland annat en medverkan på tysk resemässa i slutet av projekttiden. Det jobbas även med att ta fram en gemensam logga/märkning/varumärke, och i planen ligger att det ska hållas ett antal evenemang inom projektets ram.

Målet är att öka antalet utländska gäster i området på sikt. Projektet kommer organisera lokala och internationella workshops då företagare bjuds in. Till dessa tillfällen kommer föreläsare och experter inom olika områden bjudas in för att skapa bra förutsättningar för produktutveckling och marknadsföring främst för den tyska marknaden. Visit Östergötland och Länsstyrelsen gör nu en inventering av leder och tänkbara företag, vilka produkter och tjänster som finns och efterfrågas av den tyska (utländska) marknaden.

Genomförande och resultat

Läs om projektets genomförande och resultat.

Projektnamn: Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic Lake Trails
Projektperiod: 2018-2020
Projektledare: Josefine Schön, Telefon:010-1030463, E-mail: josefine.schon@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Josefine Schön

Josefine Schön

Projektledare

0722-17 83 02

e-post

 

interreg

 

EU