Region Östergötland

Trendspaningar

Här ligger de trendspaningar som projektet helt eller delvis varit med att ta fram eller finansiera 

Region Östergötland beställde till projektet 4 omvärldsanalyser av Kairos Future. Dessa handlade om Vandring, Cykling, Skärgård och dessutom Industrihistoria. Kairos Omvärldskunskap>>>
 
Utöver den köpta omvärldsanalysen från Kairos Future har vi också inom BI SYD (Business Intelligence Syd - ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna Destination Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Halland, Smålandsturism AB, Visit Östergötland och Tourism in Skåne AB) valt ut framtidsspaningar varje år. Här länk till 2019 års version (Framtidsspaning 2019 BISyd)
 
Annan bra trendkunskap finns bland annat hos Adventure Travel Trade Association, där Region Östergötland gick med under projekttiden, har sammanställt 20 trender inom naturturism för 2018. 
 
Visit Sweden (där Region Östergötland är med) gör också ett flertal trend- och målgruppsanalyser. Detta har samlats i en kunskapsdatabas, som är åtkomlig efter att man skapat konto ( https://corporate.visitsweden.com/kunskap/ ). Här finns bland annat målgruppsanalyser inom en mängd områden och olika trendrapporter.


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.