Region Östergötland

Support

Här är några av de stöd som funnits för företag eller organisationer under projektets gång samlade.

Då regionen inte har egna operativa eller bara små ekonomiska resurser har andra organisationer som Almi, Tillväxtverket och Swedish Welcome tagits in.

Företagen i de sju regionerna visade sig vara av en storlek som hade svårt att hitta stöd att söka, då omsättningen var låg (ofta långt under 3 MSEK) och antal anställda under 3. Därför var det glädjande att projektet kunde bidra till att skapa ett stöd som var riktat åt mindre företag (ner till 250000 kr i årsomsättning). Så här såg beskrivningen från Tillväxtverket ut då det låg ute (Bilaga 1 Mikrostöd Naturturism 2018), och i Östergötland var det 7 ansökningar som godkändes.
 
ALMI har varit delaktig i vissa moment, och har spelats in där ett behov identifierats. Se (https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/Det-har-gor-Almi/) för mer info om vad ALMI kan bidra med, och även filmen från den av projektet anordnade kunskapsdagen 2017 , som finns nedan.

Energikontoret, numera en del av Regional utveckling, har även kopplats samman med företagen under projektets senare del, främst för energieffektivisering och solpanelsstöd Energikontoret Östergötland
 
Företagen tipsades även om Studentuppdrag  för att få saker gjort de har behov av.
På en högre nivå finns här också en handbok i internationella investeringar som Tillväxtverket lät göra, delvis kopplat till Lalandiasatsningen i Motala. Handbok internationella investeringar i svensk besöksnäring

2017 hölls en kunskapsdag där även prissättning var ett moment. Regionen har här även en prissättningsmall som är fritt för företag i Östergötland att använda. Hör i så fall av dig till någon av kontaktpersonerna på enheten för tillväxt.


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.