Region Östergötland

Hållbarhet

Det har gjorts en del undersökningar och forskning runt hållbarhet kopplade till projektet.

En konsultfirma; Ramböll hade upphandlats av Tillväxtverket och intervjuade alla regioners "HPU-företag". Detta resulterade i en rapport om företagens hållbarhetsmognad som hittas här Undersökning av turismföretagens hållbarhetsmognad nollpunktsmätning 2018. Samma undersökning återkom 2019, och Östergötlands resultat återfinns här: Östergötland hållbarhetsmognad uppföljning 2019

Ett flertal rapporter och handböcker finns samlade på Tillväxtverkets sida. De handböcker som länkas till där från Blekinge, Skåne och Uppsala har tagits fram av andra regioner i projektet. Utöver detta finns även en App, "The Way2Go", som Dalarna har tagit fram. Den går att ladda ner där appar finns och är gratis.

Projektet i Östergötland har utöver detta även tagit fram en enkel checklista som använts under produktutvecklingsprocessen  Checklista för produktidéer. Vi har även erbjudit Swedish Welcome (Swedish Welcome How does it work) som en del i företagens hållbarhetsresa, där projektet stod för största delen av kostnaden.

2019 började Strandstädarkartan  användas i Östergötlands skärgård, kanske delvis inspirerat av nätverksdiskussionerna som initierats av projektet, vilket också uppmärksammades på Global Green Destinations Day 2019  Läs mer om Östergötlands hållbarhetsarbete i skärgården: Joint actions between private and public sector to reduce waste in Östergötland archipelago.

Under 2018 gjordes inom projektet en inventering av alla hållbarhetsinsatser som gjorts inom Östergötland enligt den gängse standarden GSTC . Vi använde den globala organisationen Green Destinations  för att göra en objektiv bedömning av destinationen och blev då utsedd till en av världens 100 mest hållbara destinationer 

Se presentationen Att skapa hållbara destinationer - Östergötland 20181025 som presenterade hållbarhetsarbetet på ett nationellt event: Aktuell Hållbarhet. 


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.