Region Östergötland

Verktyg och kunskapsunderlag


Under projektets gång har ett antal verktyg och kunskapsunderlag tagits fram och/eller använts av företagen eller andra aktörer.

Här finns samlat en mängd dokument och länkar, som alla även kan användas framöver och av vem som helst. Där Region Östergötland har köpt in materialet har detta markerats.

  1. Det handlar om trendspaningar och omvärldsanalys där målgrupp och exempelprodukter även diskuteras och lyfts fram 
  2. Om verktyg och undersökningar runt hållbarhet i alla dimensioner, där även hur Östergötland blev en internationellt känd hållbara destinationerna beskrivs;
  3. Vilken statistik som finns och var man hittar den


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.