Region Östergötland

Bakgrund


Hållbar produktutveckling (HPU) drivs av Visit Östergötland och är finansierat av Tillväxtverket och Region Östergötland.

Målet är att få fram fler produkter, attrahera flera utländska besökare, öka antalet besöksnätter och på sikt dubbla omsättningen inom besöksnäringen. Och göra detta på ett långsiktigt hållbart sätt för omgivningen, personalen och företagen. Östergötland är en av sju utvalda regioner i Sverige och Visit Östergötland driver här en produktutvecklingsprocess tillsammans med kommunerna. Målet är att få företagen att ta fram fler lönsamma och attraktiva, långsiktigt hållbara i alla tre dimensionerna. Processen är öppen för företag som vill samverka och ta fram produkter under en beprövad process på 5 steg.

Varje steg leds av en processledare

Visit Östergötland ordnar kunskapspass och alla aktörer skapar aktivt produkter utifrån sina förutsättningar. Målet är att gå från idé till färdig, prissatt och leveransklar produkt för en utländsk marknad. Vissa blir produktägare, andra kvalitetssäkrade leverantörer och samarbetspartner. Föreningar som vill bidra kan göra detta med produktidéer, och vara en del av färdiga produkter. Utöver framtagandet av produkter ska projektet även jobba för att få fram och testa arbetssätt, verktyg och nätverk att jobba vidare med efter projekttiden.

Besöksnäringsstrategi

Besöksnäringsstrategi Östergötland 2016 var mycket basen till ansökan till Tillväxtverket, och HPU var ett sätt att direkt kunna implementera och testa stora delar av strategin.

Strategin bygger i sin tur till viss del på det regionala uppdraget, som kan läsas mer om i Regionalt Utvecklingsprogram

När företag inbjöds till deltagande i produktutvecklingsprocesserna användes bland annat följande brev som förklaring, där även vanliga invändningar och frågor hanteras: Information Om Deltagande

Projektet finansierades från Tillväxtverket och Regionen (1:1 medel) och pengarna har gått till att driva projektet, kunna arrangera nätverksträffar och produktutvecklingsprocess, ta fram processer och Swedish Welcome


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.