Region Östergötland

Hållbar produktutveckling

Östergötland är ett av sju utvalda områden för Tillväxtverkets satsning på Hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism.

I Östergötland pågick under tre år (2016-2019) en satsning på Hållbar produktutveckling. Östergötland var en av sju utvalda regioner för Tillväxtverkets satsning på Hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism, som finansierades av regionen och Tillväxtverket.

Hållbar produktutveckling handlade om att samla aktörer i och runt Vadstena, Kinda Kanal, Göta kanal samt skärgården, och genom en strukturerad produktutvecklingsprocess och olika kunskapshöjande inspirationspass få företagen att skapa fler och mer attraktiva besöksanledningar i Östergötland. Det var stort fokus på samarbete mellan aktörerna, och även hur man måste få med långsiktigt i alla tre hållbarhetsaspekter – såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Detta är en webbsida där resultat, verktyg, presentationer, länkar och information från projektet samlats.

  • Bakgrund är uppdragsbeskrivning, strategier som var en förutsättning, företagspresentation och en kort ekonomisk redogörelse samlat 
  • Genomförande  här ligger processer som använts, listor med företag, rapporter som tagits fram, presentationer och vissa exempel på produkter 
  • Verktyg och kunskapsunderlag här finns omvärldsanalyser, hållbarhetsverktyg, statistik och stödfunktioner samlat 
  • Andra projekt utgörs av länkar till andra projekt som under tiden 2016-2019 var kopplade på något sätt till Hållbar produktutveckling

HPUfilm Östergötland from Visit Östergötland on Vimeo.


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.

Projektnamn: HPU, Hållbar produktutveckling
Projektperiod: 2016-2019
Projektledare: Emil Selse
Telefon: 010-103 64 47,
e-post: emil.selse@regionostergotland.se