Region Östergötland

Kulturstöd till finska föreningar

Ideella finska föreningar kan söka bidrag från Region Östergötland för insatser som främjar kultur, kulturarv och finska språket.

Region Östergötland är tillsammans med tre kommuner i länet finskt förvaltningsområde för det finska språket. Som en del i det arbetet vill vi främja och stärka möjligheterna att behålla sina kulturella rötter och språk genom att utlysa ett sökbart bidrag som finska föreningar i länet kan söka.

Vem kan söka?

Finska ideella föreningar som är verksamma i Östergötland eller för projekt som avses att äga rum i Östergötland. Ansökan från enskilda utövare (fysisk person) beviljas inte.

Vad kan du söka bidrag för?

Stödet kan sökas för tidsbegränsade kulturinsatser/kulturarrangemang som ger finsktalande minoriteterna möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och för att stärka och främja minoritetsspråket. Vi prioriterar kulturinsatser eller kulturarrangemang som främjar barn och ungas möjlighet att utveckla sin kultur, sitt kulturarv eller språk.

Maxbelopp per ansökan och förening är 15 000 kronor. När du ansöker ska du skicka med en kort beskrivning av hur medlen är tänkta att användas.

När kan jag söka?

Ansökningstiden är 1 februari till 3 mars, 2022. Du får gärna kontakta regionala tjänstepersoner för att diskutera projektet innan du skickar in ansökan. Tiden för att genomföra insats/arrangemang ska ske 2022.

Så här söker du

Skicka in din ansökan senast 3 mars, klockan 15.59 via formuläret på den här webbsidan. Besked ges i april 2022.

Skicka in din ansökan här

För föreningar som har fått bidrag

Marknadsföring

Vid offentliga aktiviteter ska det framgå att den stöds av Region Östergötland. 
Ladda ner Region Östergötlands logotyp.

Redovisning

Senast tre månader efter avslutat projekt ska du lämna in en slutrapport med ekonomisk redovisning. Rapporten skickas in, enligt fastställt formulär, till regionbiblioteket@regionostergotland.se