Region Östergötland

Nationella utlysningar

Som kulturaktör finns det möjlighet att söka stöd från olika nationella myndigheter och organisationer. Här är några exempel.

Titta in på respektive hemsida för att ta del av ansökningstider och hur ansökningen går till.

Kulturrådet
https://www.kulturradet.se/

Konstnärsnämnden
http://www.konstnarsnamnden.se/ansokningstid

Kulturbryggan
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=18477

EU-stöd till kultur (ex Kreativa Europa)
http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/

Riksantikvarieämbetet
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/om-bidrag-anslag-och-fonder/

Svenska Filminstitutet
https://www.filminstitutet.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
https://www.mucf.se/bidrag

Nordisk Kulturkontakt
https://applicant.nordiskkulturkontakt.org/

Svenska Postkodstiftelsen
https://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

Allmänna Arvsfonden
https://www.arvsfonden.se/

Boverket
https://www.boverket.se/

Musikverket
https://musikverket.se/

Nordisk Kulturfond
https://www.nordiskkulturfond.org/

Svenska Institutet
https://si.se/

Sveriges Författarfond
https://www.svff.se/