Landstinget i Östergötland

Kulturstipendier

kulturstipendier

En gång per år delar Region Östergötland ut stipendier och ett bidrag till nyskapande projekt inom kulturområdet. De delas ut till professionella utövare som är verksamma och/eller bosatta i Östergötland och som förnyar och utvecklar kulturlivet genom konstnärligt skapande. Här kan du läsa om vilka som fick kulturstipendium 2017 > > >.


Stipendierna och nyskapande projekt är sökbara och beslutas av Regionutvecklingsnämnden. Innan beslut bereds arbetet av en politiskt beslutad sakkunniggrupp som är vald på tre år.

Ansökan sker på våren, beslut tas i slutet av sommaren och utdelning sker på hösten.

Arbetsstipendium

Region Östergötlands arbetsstipendium är avsett att ge professionella kulturskapare ekonomi och möjlighet att utan avbrott få tid att arbeta med konstnärlig utveckling av idéer, och ge tillfälle till nyskapande och kreativa språng inom ett specifikt konstnärligt verksamhetsområde.

Stipendiet utdelas till en person som är professionellt verksam eller bosatt i Östergötland, och har tydlig koppling eller anknytning till länet samt bidrar till att utveckla och förnya kulturlivet genom sitt konstnärliga skapande. 

Kultur och utvecklingsstipendium

Kulturstipendium utdelas till professionella kulturutövare eller en grupp av professionella utövare som tillför regionen konstnärliga och kulturella kvaliteter genom sitt konstnärliga arbete. Särskild vikt läggs på unga kreatörer i början av sin karriär.

Stipendiet delas ut till fyra enskilda personer, alternativt kan ett stipendium delas ut till två personer som arbetar tillsammans. 

Nyskapande projekt

Stöd till nyskapande projekt syftar till att främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och avser projekt som är kulturellt och konstnärligt nyskapande och/eller projekt som syftar till att utveckla nya metoder och processer.

Stödet till nyskapande projekt kan tilldelas alla konst-och kulturområden, aktörer och arbetsmetoder. Utlysningen kan riktas mot ett årligt tema eller särskilt konstområde.

Summan för nyskapande projekt är 50 000 kr

 

Kontakt

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post

Denna webbplats