Landstinget i Östergötland Bilden visar två ungdomar som spelar instrument utomhus

Kulturstöd att söka

Region Östergötland fördelar bidrag till kulturprojekt, kulturaktörer och kulturarrangemang för att utveckla kulturlivet i Östergötland på det sätt som beskrivs i regionens kulturplan och utvecklingsprogram.

Under dokument hittar du blanketter för ansökning och redovisning och även information om de riktlinjer som finns för stödet. För att kunna fylla i blanketterna behöver du Adobe Acrobat Reader.

Det finns även sex stycken årliga kulturstipendier att söka själv eller nominera andra till > > >

Typ av stöd och ansökningsperiod:

Beslut om vilka som beviljas bidrag meddelades skriftligen.

Aktörer som beviljats medel lämnar redovisning till Region Östergötland senast tre månader efter genomförandet. Redovisningsblankett finns till höger i filarkivet.