Landstinget i Östergötland Bilden visar två ungdomar som spelar instrument utomhus

Kulturstöd att söka

Region Östergötland fördelar bidrag till kulturprojekt, kulturaktörer och kulturarrangemang för att utveckla kulturlivet i Östergötland på det sätt som beskrivs i regionens kulturplan och utvecklingsprogram.

Under dokument hittar du blanketter för ansökning och redovisning och även information om de riktlinjer som finns för stödet. För att kunna fylla i blanketterna behöver du Adobe Acrobat Reader.

Det finns även sex stycken årliga kulturstipendier att söka själv eller nominera andra till > > >

Typ av stöd och ansökningsperiod:

  • Arrangörsgarantin, kan sökas för att stärka de lokala arrangörerna. Arrangörsgarantin söker du som arrangör löpande och redovisar hos Riksteatern Östergötland – se länk till höger för ansökningsblankett via Riksteatern Östergötland webbplats.
  • Produktionsstöd film. Ansök innan den 5 november 2017.
  • Produktionsstöd, stöd för amatörteaterproduktioner. Nästa ansökningsperiod är våren 2018.
  • Produktionsstöd, stöd till fria professionella scenkonstaktörer. Nästa ansökningsperiod är våren 2018.
  • Kulturstipendier, stöd till kulturutövare, mer information om våra tre olika stipendier hittar på en egen sida. Nästa ansökningsperiod för dem är våren 2018.

Beslut om vilka som beviljas bidrag meddelades skriftligen.

Aktörer som beviljats medel lämnar redovisning till Region Östergötland senast tre månader efter genomförandet. Redovisningsblankett finns till höger i filarkivet.