Region Östergötland

Förenings- och organisationsbidrag

Möte

Region Östergötland ger årligen bidrag till:

  • Funktionshindersföreningar
  • Pensionärsföreningar
  • Övriga ideella föreningar och organisationer

För att kunna få bidrag ska föreningen/organisationen vara länsövergripande, antingen genom att vara en länsförening eller att man tydligt kan påvisa att verksamheten når hela länet.

Övriga villkor för att få bidrag – se Policy för föreningsbidrag (bifogat dokument).

Ansökan

För att förening/organisation ska kunna få bidrag år 2020 ska ansökan vara oss tillhanda senast den 30 september 2019 – se blankett Ansökan om föreningsbidrag från Region Östergötland (bifogat dokument).

Kontakt

Bild på Monica Ulriksson

Monica Ulriksson

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshinderfrågor, föreningsbidrag

010-103 74 13

e-post

Bild på Charlotte Sand

Charlotte Sand

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshindersfrågor, föreningsbidrag

010-103 72 69

e-post