Region Östergötland Statistik & analys

Statistik och fakta

För att beskriva och förstå den regionala utvecklingen är statistik och analyser en viktig del. 

I den regionala utvecklingsplaneringen arbetar Region Östergötland med att ta fram statistik som beskriver och analyserar nuläge och utvecklingstrender både i länet och i enskilda kommuner. På denna sida har vi samlat statistik för att följa utvecklingen i regionen.

Covid-19

Vi följer utvecklingen av arbetslöshet, varsel och konkurser i länet. Siffrorna uppdateras varje måndag och du hittar dem här.

Med anledning av coronaviruset sammanställer Region Östergötland varje månad en regional lägesbild för att följa utvecklingen av arbetsmarknad och näringsliv i länet. Du hittar den senaste månadsrapporten på sidan Regionala insatser med anledning av covid-19

Vi samverkar med länen i Östra Mellansverige (ÖMS).

Uppföljning av Östra Mellansverige syftar till att redogöra för och följa upp ett urval variabler som bedöms viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv och för strukturfondsarbetet inom ÖMS. Materialet går att bryta ner på län och kommun.

Övergripande fakta om Östergötland

I Fakta om Östergötland finns fakta och statistik om Östergötland inom flera olika områden, bland annat befolkningsutveckling, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, besöksnäring och folkhälsa. Välj att titta på länet som helhet eller på enskilda kommuner.

Hälsa

Status Östergötland är en öppen webbtjänst där vem som helst kan ta fram information om hälsa och livsstil i Östergötland eller någon av länets kommuner. Status Östergötland innehåller data om befolkningens hälsa, nedbrutet på olika geografiska eller socioekonomiska områden.

Näringsliv och kompetensförsörjning

I Utbildning i Östergötland presenteras statistik om olika utbildningsformer i länet. Det omfattar grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och visar hur många som har behörighet, tar examen, är etablerade på arbetsmarknaden samt hur stor del som arbetar med det man är utbildad till (matchning).

Statistik för gästnätter visar utvecklingen av gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Östergötland och övriga riket. Uppdelningar går att göra på län, kommun, boendeformer och besökarnas hemländer. Statistiken uppdateras månadsvis.

På Tillväxverket finns olika typer av statistik om regional utveckling för Östergötland och det går att jämföra med andra län och rikssnitt: Tillväxtverket - Länsuppdelad statistik.