Landstinget i Östergötland

Regional utvecklingsplanering

Rapsfält i Östergötland

Region Östergötland arbetar med den regionala utvecklingsplaneringen i länet.

Det innebär att regionen, tillsammans med Östergötlands 13 kommuner, ansvarar för en övergripande samhällsplanering. Syftet med den är att tänka efter före så att samhället ska vara rustat inför kommande förändringar. Det kan handla om förändringar i levnadsmönster och ekonomiska förutsättningar, som på olika sätt påverkar både den enskilda människan och företag.

Ett exempel är att invånarna i Östergötland i dag rör sig över ett större geografiskt område än tidigare. Det har till exempel blivit vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan. Det innebär i sin tur att resorna till och från arbetet har blivit längre.

Genom att förutse denna typ av förändring och utifrån det förbättra bland annat kommunikationer och infrastruktur kan det bli enklare för länsinvånarna att få ihop sin vardag. Det blir också lättare för arbetsgivare att rekrytera medarbetare från ett större område.

För att kunna möta framtidens utmaningar arbetar Region Östergötland, tillsammans med kommunerna, med att formulera gemensamma strategier och utveckla övergripande regionala planer.

I den regionala utvecklingsplaneringen används statistik för att ta fram, beskriva och analysera nuläge och utvecklingstrender i både länet och i enskilda kommuner. Region Östergötland gör också flera större utredningar, analyser och projekt tillsammans med andra län.

 

Kontakt

Bild på Anders Bäckstrand

Anders Bäckstrand

Enhetschef

010-103 68 31

e-post

Andra webbplatser