Region Östergötland

Valideringslyft

I projektet Valideringslyft samverkar nationella och regionala aktörer i syfte att öka förutsättningarna för regionerna att arbeta med validering som en del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och därigenom bidra till det nationella målet att öka antalet genomförda valideringar.

Myndigheten för yrkeshögskolan är huvudprojektägare för projektet, som sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden.

På myndighetens webbsida kan du läsa mer om projekt Valideringslyft  och om validering.

Kontaktperson Region Östergötland: Hanna Gustafsson, tel 010-103 71 20.

Bildlänk till ESF rådets webbplats