Region Östergötland

#jagmed i Östra Mellansverige


Ung kvinnlig student med mössa
#jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige.

Projektet är indelat i fem huvudområden och de medverkande organisationerna ansvarar för en inriktning var i projektet, läs mer om inriktningarna på undersidorna på denna webbplats eller klicka dig vidare till organisationernas egna webbplatser:
Allt arbete inom #jagmed sker med utgångspunkt i de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

Projektet får stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).

Region Sörmland
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland

 


Region Sörmland

I Sörmland pågår två delprojekt inom #jagmed, de kommer att ha ett nära samarbete; ett i Katrineholms kommun och ett i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner.

Nyköping kommer i första hand att arbeta mot kommunerna i sydöstra delen av länet medan Katrineholm arbetar mot kommunerna i den nordvästra delen av länet.

Delprojekten ska pröva olika metoder som bidrar till att fler ungdomar i åldern 15-20 år fullföljer sin gymnasieutbildning. Projektet ska även arbeta förebyggande med elever som befinner sig i riskzonen för avhopp.

I Katrineholm handlar det om samverkan mellan skolförvaltning, socialförvaltning,
landsting och arbetsförmedlingen. Förutom dessa myndigheter kommer man att
samarbete med lokala folkhögskolor i båda delprojekteten; Katrineholm och
Nyköping/Oxelösund.

Sörmland avviker på ett positivt sätt när det gäller avhoppsfrekvensen för utrikesfödda ungdomar. Även om de utrikesföddas skolavhopp är omfattande även i Sörmland så indikerar jämförelsen en klart lägre avhoppsfrekvens för Sörmland jämfört med övriga län i Östra Mellansverige.

Insatserna i Sörmland inriktas mot:

 • att med hjälp av coacher hjälpa deltagarna med struktur, planering av studier och eventuella samordning av myndighetskontakter
 • att samverka med folkhögskola
 • att utveckla överlämningen från grundskola till gymnasietIdentifieringen av elever i riskzonen för avhopp
 • kulturcoacher kommer att ingå i projektet
 • att skapa stödteam/samverkansteam som inger förtroende hos eleven och skapar förutsättningar för givande och konstruktiva samtal

Projektledare Regionförbundet Sörmland:
Agneta Engström
Telefon: 070-300 27 03
E-post: agneta.engstrom@region.sormland.se

Läs mer om projektet på Region Sörmlands webbplats eller läs projektplanerna. Du kan även läsa mer om verksamheten i Katrineholm med omnejd genom att följa bloggen #jagmed.katrineholmare.


Region Uppsala 

I Uppsala län är det sju kommuner som deltar i projektet; Enköping, Håbo, Knivsta, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Gemensamt för kommunerna är att de på olika sätt ska arbeta för att skapa varaktiga strukturer för samverkan kring målgruppen. Inom Uppsala län arbetar vi tillsammans med erfarenhetsutbyte, spridning och implementering och över länsgränserna.

Delprojekten arbetar med deltagarna/målgruppen i fokus och aktiviteterna sker med utgångspunkt i definierade behov och utmaningar. Projekten i Uppsala län kommer att följas av forskare från Uppsala universitet under hela projekttiden.

Insatserna i Uppsala län inriktas mot:

 • övergången mellan grundskola och gymnasieskola
 • ökad skolnärvaro
 • bemötande och mentorsrollen
 • vikten av att välja rätt
 • unga utanför studier och arbete
 • utveckling av samverkansplattformar och gemensamma verktyg
 • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • att inte ha en egen gymnasieskola

Projektledare i Regionförbundet Uppsala län
Tove Österling Wallner
Telefon: 0767 - 81 44 54
E-post: tove.osterling.wallner@regionuppsala.se

Läs mer om projektet i projektplanerna.

 


Region Västmanland

I Västmanland är det tio kommuner som deltar i projektet; Arboga, Fagersta- Norberg- Skinnskatteberg, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar och Västerås.

Diskussionerna i länet handlar mycket om bemötande, hur vi får dessa unga att motiveras, delta och komma till oss.

Delprojekten i Västmanland kommer att arbeta i huvudsak med två inriktningar, utveckla arbetsmetoder inom det kommunala aktivitetsansvaret, förebyggande arbete för att minska avhopp från gymnasieskolan och förebyggande insatser inom grundskolan. Vi tar ett samlat grepp i för att prova metoder och ge alla ungdomar en möjlighet till att nå en godkänd gymnasieexamen. Projekten arbetar med bland annat tidiga insatser, förstärkt studie- och yrkesvägledning och förbättringar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Länets bidrag är även att skapa en plattform för gemensamt lärande i och mellan deltagande kommuner och övriga län i projektet.

Insatserna i Västmanland inriktas mot:

 • förebyggande arbete i årskurs nio
 • utveckling av det kommunala aktivitetsansvaret

Projektledare Region Västmanland:
Charlotta Larspers
Telefon: 021-48 18 258
E-post: charlotta.larspers@regionvastmanland.se

Läs mer om projektet på Region Västmanlands webbplats eller läs projektplanerna.
 


Region Örebro län

 I Örebro län är det åtta kommuner och två folkhögskolor som deltar i projektet; Degerfors/Karlskoga, Kumla, Lindesberg, Ljusnarbergs och Sydnärkes bildningsförbund (Askersund, Hallsberg och Laxå) samt Fellingsbro och Kävesta folkhögskolor.

I #jagmed Örebro län arbetar vi tillsammans för att finna former och metoder som ska stödja de unga som riskerar eller har hamnat i utanför utbildning eller arbete. Metoderna som tas fram kommer sedan att prövas, utvärderas och etableras i deltagande verksamheter. Syftet är att projektet ska leda till bestående förändringar i de organisationer som deltar. Målsättningen är att arbetet med att motverka studieavhopp, och ge unga en varaktig tillhörighet till arbetsmarknaden, fortsätter även efter att projektet är avslutat.

Insatserna i Örebro län inriktas mot:

 • att finna former och metoder som utvecklas, prövas och etableras för unga som riskerar att eller har avbrutit sina studier
 • att tillsammans med andra, skapa förändringar och varaktiga strukturer för ett fortsatt arbete mot skolavhopp
 • att arbetet genomsyras av icke-diskriminering och vi arbetar för att alla, oavsett hinder, ska vara delaktiga i #jagmed

Projektledare Region Örebro län:
Laila Berglund
Telefon: 019-602 63 79
E-post: laila.berglund@regionorebrolan.se

Kommunikatör:
Milla Tähtelä
Telefon: 076-129 63 14
E-post: milla.tahtela@regionorebrolan.se

Läs mer om projektet på Region Örebro läns webbplats eller läs projektplanerna. Följ oss på Facebook!
 


Region Östergötland

I Östergötland är det fem kommuner som deltar i projektet; Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Ödeshög samt Vretagymnasiet.

I Östergötland kommer delprojekten att fokusera på att hitta metoder och verktyg för att ungdomar som riskerar gymnasieavhopp, eller som redan har hamnat utanför utbildning/arbetsmarknad, finner en väg tillbaka till skola eller arbete. Under projekttiden kommer även #jagmed Östergötland att arbeta med att sprida resultat från projektet till kommuner och skolor som inte har deltagit i utvecklingsarbetet. #jagmed Östergötland kommer också att samverka med andra liknande projekt, exempelvis Plug In2.0

Insatserna i Östergötland inriktas mot:

 • förebyggande arbete riktat mot ungdomar som riskerar avhopp
 • ungdomar som ha hoppat av skolan
 • att stärka unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden, särskilt genom att öka andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning
 • att vidga ungdomars uppfattningar om studieval och arbetsroller

Exempel på projektinitiativ i Östergötland:

Läs om Vretagymnasiet: ett reportage i Region Östergötlands tidning Hälsotecken >>>

Projektledare Region Östergötland:
Ann-Charlotte Hartmann
E-post: ann-charlotte.hartmann@regionostergotland.se
Telefon: 070-273 89 70

Läs mer om länets arbete i projektplanerna. Följ oss gärna på Twitter: @jagmed_ostgote.

Bildlänk till ESF rådets webbplats