Region Östergötland

#jagmed - Gör det möjligt! 2019

Spridning av arbetssätt och resultat från #jagmed – unga till utbildning och arbete!

Efter ett lyckat genomförande av projektet #jagmed (2015 – 2018) såg Region Östergötland ett behov av att fortsätta sprida lärdomar och metoder från #jagmed. Exempelvis genom att erbjuda kunskap och stöd till berörda verksamheter som inte deltagit i projektet, så att de på egen hand eller med hjälp av processtöd skulle kunna påbörja ett utvecklingsarbete som var i linje med arbetet och resultatet i #jagmed.

Därför genomfördes under år 2019 en förlängd spridningsfas i form av projektet #jagmed – Gör det möjligt! Insatsen byggde på erfarenheter, lärdomar och metoder från #jagmed, andra projekt som har haft liknande mål och målgrupper, exempelvis PlugIn 1.0 och 2.0 och Skolverkets utvecklingsstöd samt grundas i tidigare studier och forskning.

Projektet avslutades vid årsslutet 2019. Här presenteras slutrapporten tillsammans med en sammanställning av enkätutvärderingen av processtödet.