Region Östergötland

Plug In


Region Östergötland vill att fler elever ska lyckas med sina studier och få slutbetyg från gymnasieskolan.

Region Östergötland driver tillsammans med länets kommuner projektet Plug In sedan 2012. Det är en nationell satsning som finansieras av Europeiska Socialfonden och som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hösten 2015 startade del 2, Plug In 2.0 som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som är i riskzonen för att avbryta eller inte påbörja sina gymnasiestudier eller redan har avbrutit dessa. Det övergripande målet är att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler ungdomar tar en gymnasieexamen, för att i förlängningen ha större förutsättningar att få ett arbete. Projektet ska dessutom leda till att studieavbrotten på de gymnasieskolor som deltar ska minska och att antalet behöriga till gymnasiet ska öka på deltagande grundskolor.

I Plug In 2.0 driver fyra östgötska kommuner utvecklingsverkstäder under läsåret 2015/2016. Det innebär olika aktiviteter, vars syfte är att utveckla framgångsrika metoder/modeller som förhindrar studiemisslyckanden och avhopp från gymnasieskolan. Det kan exempelvis handla om att utveckla arbetssätten på en gymnasieskola, ett samarbete mellan social- och skolförvaltningen för att minska elevfrånvaron eller om att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. Metoderna och verkstäderna utgår från skolans vardag och söker lösningen på problemet utifrån vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet.

Vad som i Plug In 1.0 visat sig vara framgångsrika arbetssätt går att läsa om på pluginnovation.se. Pluginnovation är en nationell plattform för att förhindra avbrott från gymnasieskolan som utvecklas i projektet. Här finns aktuell forskning inom området och beskrivningar och resultat som kommit fram i Plug In 1.0.

Kontakt

Bild på Malin Thunborg

Malin Thunborg

Enhetschef för enheten för tillväxt

010-103 65 30

e-post