Region Östergötland

#jagmed


Att elever hoppar av sin gymnasieutbildning är ett stort problem både för den som hoppar av och för samhället. Därför driver Region Östergötland projektet #jagmed - unga till utbildning och arbete.

#jagmed är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier. För kommunen innebär avhopp från gymnasieskolan ökade kostnader och för individen leder ofta avhopp till arbetslöshet och hälsoproblem. Projektet #jagmed har som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och få elever att komma tillbaka till studier.

I projektet samverkar fem län för att utveckla metoder som tidigt identifierar och motverkar avhopp från gymnasieskolan. Syftet med projektet är att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden och bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete och få en varaktig tillhörighet till arbetsmarknaden. I projektet finns många delprojekt där kommunerna driver jobbet med att få tillbaka ungdomarna till studier eller arbete.

#jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige. Projektet är indelat i fem huvudområden och de medverkande organisationerna ansvarar för en inriktning var i projektet, läs mer om inriktningarna på undersidorna på denna webbplats

 

Fakta om gymnasieavhopp:

  • 24 procent av ungdomarna i Östra Mellansverige fullföljer inte sin gymnasieutbildning inom fyra år
  • andelen män som inte uppnår fullständig gymnasieutbildning är tre till fem procentenheter högre än för motsvarande andel kvinnor
  • 15 procent av eleverna på de studieförberedande programmen fullföljer inte gymnasiet efter fyra år
  • 23 procent av eleverna på de yrkesförberedande programmen fullföljer inte sin gymnasieutbildning
  • bland de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ryms även nyanlända ungdomar med en varierad skolbakgrund och unga med funktionsnedsättning
  • brister i grund- och gymnasieskolan är en förklaring till att personer med funktionsnedsättning generellt sett har en lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen
  • precis som inom den övriga befolkningen har kvinnor i båda dessa grupper en högre utbildningsnivå än män

Kontakt

Bild på Hillevi Strid

Hillevi Strid

Projektekonom

010-103 71 80

e-post

Bildlänk till ESF rådets webbplats