Region Östergötland

REACH

 

REACH är ett projekt som ska stärka unga kvinnor och mäns förutsättningar, förmågor och motivation till utbildning alternativt komma in på arbetsmarknaden.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Östergötland är samordnande projektägare. Projektet drivs utifrån sex delprojekt: Motala kommun, Naturbruksgymnasiet i Östergötland, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun samt Ödeshögs kommun.

Delprojektens metoder och arbetssätt ska bidra till ökade individuella, organisatoriska och strukturella förutsättningar för att underlätta för målgruppen att utbilda sig och etablera sig i arbetslivet. Projektets primära målgrupp är utrikes födda kvinnor och män i ålder 15 – 24 år.

REACH ska bidra till att öka kunskap om och förmåga att tillämpa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminerande arbetssätt hos projektpersonal, deltagande individer och organisationer.

Delprojekt Motala kommun

Delprojekt Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Delprojekt Norrköpings kommun

Delprojekt Söderköpings kommun

Delprojekt Valdemarsviks kommun 

Delprojekt Ödeshögs kommun 

Projektnamn: REACH
Projektperiod: november 2018 – oktober 2021

Kontaktperson: Hanna Gustafsson 

Bildlänk till ESF rådets webbplats