Region Östergötland

Efterfrågeforum

Efterfrågeforum riktar sig till utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt alla intresserade av arbetsmarknads- och tillväxtfrågor. Forumet syftar till att bidra till ökad kunskap om aktuella trender när det gäller arbetslivet och jobben i framtiden och anordnas årligen av Region Östergötland.

Här finns filmdokumentation från 2016 års event. Det är Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen och Fredrik Sunnergren, Region Östergötland som pratar om framtida utmaningar och prognoser för arbetsmarknaden.

Under efterfrågeforum 2015 diskuterades bland annat Internet of Things (IoT) Cirkulär ekonomi och Datalogiskt tänkande. Statistiska Centralbyrån beskrev under dagen den senaste utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad samt utsikterna fram till 2035.

Se filmdokumentation från Efterfrågeforum 2015 nedan.

 

Se film från föredraget Internet of things:

 

Se film från föredraget Cirkulär ekonomi:

 

Se film från föredraget Datalogiskt tänkande:

 

Se hela filmmaterialet från Efterfrågeforum 2015 här.